CAD-designtips

Fractory ger snabba priser för STP, SLDPRT, IPT och DXF-filer. 3D CAD-modeller kan användas för såväl skärning som bockning. DXF-ritningar fungerar endast för snabbofferering för skärning.

För att skapa dina CAD-modeller har vi sammanställt en lista med gratis CAD-mjukvara (ENG).

3D-modeller

Konvertera dina CAD-modeller till STP innan du laddar upp dem till Fractorys plattform för att få en snabb tillverkningsoffert. SolidWorks (.sldprt) och Autodesk Inventor (.ipt) filer kan också laddas upp till vår plattform utan konvertering.

Rekommenderad min. flänslängd och innerradie

Bockningstabell
Bockningstabell

Vid bockning av plåt används det en lämplig inre radie och flänslängd som varierar vid varje plåttjocklek.

Flange too short for bending

Det är helt klart att det inte går att bocka delen till höger. Flänsen är för smal.

Sheet metal bending inside radius

Radien för delen till vänster har valts enligt bockningstabellen. Därför kan vi ge en automatisk offert på detta.

Delen till höger kan inte tillverkas. Den inre radien är för liten jämfört med materialets tjocklek.

Fläns med utskärning

Bending a chamfered flange

Om flänsen har en utskärning betraktas den kortaste sidan som flänslängd. Se bockningstabellen.

Risken med sådana delar är att flänsens kortare del kan deformeras under bockningen.

Hålavstånd

Hole distance to bend

Hål nära bocken kan deformeras. Hålen bör ligga längre borta än den minsta rekommenderade flänslängden. Se bockningstabellen.

Bending metal with holes

Flänsen till vänster är utformad enligt reglerna i bockningstabellen. Således ligger hålet tillräckligt långt från bocken för att få ett optimalt resultat.

Hålet till höger ligger för nära bocken och delen kommer att deformeras.

Stegbockning

2 bends in succession

Vid stegbockning utgör den minsta flänslängden det minsta avståndet. Se bockningstabellen.

Friklipp

Sheet metal bend relief

Använd utskärningar bredvid flänsar för att undvika sönderbrytning av material under bockning.

Max mått 2980×1480 mm

Cut metal sheet

Även om plåtens standardstorlek är 3000×1500 mm, måste vi skära av kanterna för att säkerställa korrekt placering av utskärningarna.

Toleranser på en separat PDF

Hole tolerance in sheet metal

Specifikationer

Eventuella specifikationer om ytbehandling av metall bör anges i kommentarfältet.

Skärning av bokstäver och tecken

Laserskärning bokstäver och tecken
Versioner av bokstaven ”O”. Version 3 kommer att få et slutresultat som version 1. Den har bara ett onödigt extra snitt.

Bokstävernas inre delar kommer att falla av om de inte är anslutna till arbetsstycket. En av de vanliga misstag som man gör.

Skär vinkelrätt mot ytan

Cut to normal in CAD

Använd cut to normal-funktionen när du designar detaljer i plåtmiljön.

Gängade och avfasade hål

Vi kan också utföra gängning och försänkning. Ange antalet gängade/försänkta hål på beställningsformuläret för att få en snabb prisoffert.

Gängning

3D-modellerna bör innehålla pilothål för varje gängat hål enligt tabellen nedan, men inte gängorna. Bifoga en produktionsfil med relevant information om gängorna.

Hålstorlekar för gängstorlek
Pilothålstorlekar för gängstorlek

Försänkning

Dina 3D-modeller bör innehålla huvudhålet men inte avfasningarna. Bifoga en produktionsfil med relevant information om avfasningarna.

Hålavstånd

Hålavstånd plåt
2 mm plåt

Avståndet mellan snitten bör vara lika med eller större än materialets tjocklek.

Hålstorlek

Hålets storlek i plåt
Hålets storlek i 2 mm plåt

Hålen ska ha en diameter som är lika med eller större än materialets tjocklek.

Lägg till rörets radie

tube with radius and no radius

Alla rektangulära rör måste ha inre och yttre radier, precis som i verkligheten. De allmänna reglerna om radier hittar du här (ENG).

Om du inte lägger till radierna kommer dina delar att betraktas som de som behöver CNC-bearbetning.

Rörets max dimensioner

Max längd för rörskärning är 12500 mm.

Inga hål på rörets kantradie

holes in tube

Undvik hål som sträcker sig över kanternas radie, eftersom dessa skulle hamna i konflikt med skärning genom fyrkantsrörets lodräta tjocklek.

DXF-filer

1:1 skala

1:1 DXF drawing scale

Alla ritningarna ska vara 1:1. Det hjälper inte att skriva över dimensionerna. Ditt enda verktyg är scale-kommandot. Du kan kontrollera om måtten är korrekta efter att du laddat upp din ritning.

Skapa din ritning från grunden

Save as-filer innehåller ofta onödiga dolda lager eller osynliga vyer. Skapa en ny ritning istället för användning av en gammal som mall.

En del per ritning

Correct DXF

Endast skärlinjer

CAD drawing without dimensions

Skärfilen får innehålla endast skärlinjer. Inga titelblock, dimensioner, toleranser, mittlinjer, bocklinjer eller skuggning.

Brutning av vyer

Broken view in CAD

Gör inte det. Systemet känner inte igen det och kan inte känna till de faktiska måtten på delen.

Heldragna linjer

Connected lines in CAD

Undvik splinekurvor

Splinekurvor kan orsaka många problem. Laserskärare har sin egen mjukvara som tenderar att tolka splinekurvor på ett sätt som ger ett otillfredsställande resultat. Använd bågar och linjer istället. Laserskärningsprogram kan lätt läsa dem.

Inga överlappande linjer

Kan vara svårt att märka med ögat men datorn känner igen dem och beräknar dem som extra skärningar.

Låt oss lätta din arbetsbelastning! Online metallbearbetning ger dig ett snabbt pris. Beställ dina delar från nätverk av certifierade regionala tillverkare. Inga användaravgifter.
Få en snabboffert