Plasmaskärning

CNC-plasmaskärning är en av de vanligaste teknikerna för metallskärning. Den passar perfekt för skärning av tjocka delar där lasrar inte klarar sig eller inte är ekonomiskt lönsamma.

Fractory’s plasmaskärningstjänst använder sig av CNC-plasmamaskiner för att hålla hög noggrannhet och repeterbarhet under hela produktionscykeln.

Tekniska möjligheter

Max materialtjocklek
Max materialtjocklek
Kolstål ≤50 mm
Rostfritt stål ≤40 mm
Skäryta
Skäryta Upp till 27000 x 3000 mm

Beställning och leverans av plasmaskurna delar

Offert på några sekunder
Offert på några sekunder
Kort ledtid
Kort ledtid
Leverans från Fractory
Leverans från Fractory

Du behöver endast ladda upp dina CAD-filer – såväl 2D-ritningar som 3D-modeller – till plattformen för att få snabb offert och ledtid.

Processen från offerering till leverans ser ut som följande:

 • Gå till Fractory’s plattform.
 • Ladda upp dina CAD-filer till plattformen. 3D-modeller i STP-, SLDPRT- eller IPT-format föredras (de tillåter offerera även bockade delar), 2D i DXF passar endast för planskärning.
 • Välj dit material och adress för snabb offert på pris och ledtid.
 • Vi tar hand om leveransen var än du befinner dig i Sverige.

Har du några frågor, kan du kolla vår sida utförliga offereringsguide för mer information eller mejla till våra ingenjörer.

Få din plasmaskärningsoffert på plattformen

Få en offert

Plasmaskuret stål och andra metaller

Fractorys plasmaskärningstjänst lämpar sig för olika ledande metaller, bl.a.:

 • Kolstål
 • Rostfritt stål
 • Aluminium
 • Kopparlegeringar o.s.v.

Fördelar med plasmaskärning

 • Lägre kostnader – En av plasmaskärnings stora fördelar jämfört med andra skärmetoder. Den lägre kostnaden beror på olika aspekter – driftskostnader och hastighet.
 • Hög hastighet – En av plasmaskärning viktigaste fördelar är dess hastighet. Det är särskilt tydlig med grovplåt, medan laserskärning är konkurrenskraftig när det gäller skärning av tunnplåt. Den högre hastigheten tillåter producera större mängder inom en given tidsram, och minskar kostnaden per del.
 • Låga driftskrav – En annan viktig faktor som håller priserna nere. Plasmaskärare använder sig av tryckluft och elektricitet för drift. Det innebär inget behov av medföljande dyr utrustning.
 • Låg värmetillförsel – Plasmaskärare komprimerar den utgående plasmastrålen med ett munstycke, som koncentrerar energin till en liten prick, vilket innebär att energibehovet inte är så stort för att utföra ett snitt.
 • Liten värmepåverkad zon – Materialets egenskaper och mikrostruktur ändrar sig i den värmepåverkade zonen. Det kan även leda till skevning av material. Att hålla zonen liten är därför en av plasmaskärningens fördelar.
 • Bra kvalité – Fastän dess snittbredd är större jämfört med andra metoder, ger plasmaskärning goda rena snitt, särskilt vid små till medelstora tjocklekar (upp till 30 mm).
 • Kort förberedelsetid – Emedan metallen behöver inte upphettas före skärning, hålls förberedelsetiden till ett minimum.
 • Mångsidighet – Denna skärmetod låter dig skära igenom staplat material eller använda den för fasning, formskärning, mejsling och håltagning. Alla dessa möjligheter tillåter tillfredsställa många olika behov med en enda operation.

Vanliga frågor om plasmaskärning

Vad är den maximala plåtstorleken för skärning?

Vi skär metallplåtar upp till 3000 x 12 000 mm.

Vad är den maximala materialtjockleken?

50 mm för kolstål och rostfritt stål, 40 mm för aluminium. Vi kan skära även tjockare material men rekommenderar gärna vattenskärning eller syrgasskärning för bättre resultat vid större tjocklekar.

Levererar ni till min adress?

Ja, vi betjänar hela Sverige och levererar även annanstans i EU och USA.

Låt oss lätta din arbetsbelastning! Online metallbearbetning ger dig ett snabbt pris. Beställ dina delar från nätverk av certifierade regionala tillverkare. Inga användaravgifter.
Få en snabboffert