Ettevõttest & tiimiliikmed

Miks me seda teeme?

Meie eesmärk on muuta tööstust jätkusuutlikumaks. Ning jätkusuutulikkus on enamat kui roheline mõtteviis. Selleks otsime pidevalt uusi viise tööprotsesside tõhustamiseks, info jagamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks, järgides jätkusuutliku tööstuse kolme tugisammast:

Keskkondlik

 • Kasutame ära tööstuses olemasolevat võimekust
 • Suuname töö õigesse kohta vastavalt materjalidele ja nõudmistele
 • Vähendame tellimuste agregeerimise läbi materjali ülejääki
 • Toodame tellijale võimalikult lähedal

Majanduslik

 • Madalam hind tellimusele sobiva tarnija leidmise läbi
 • Suurem tulu tootjale vaid neile sobivate tellimuste läbi
 • Ajasääst mõlemale osapoolele
 • Riskimaandus mõlemale osapoolele, võttes täieliku vastutuse

Sotsiaalne

 • Töötame koos ülikoolidega insenerihariduse parendamiseks
 • Toetame noorte inseneeriaprojekte
 • Suhtleme meediaga tõstmaks tööstuse profiili
 • Osaleme tööstusorganisatsioonide aruteludes edendamaks sektorit

Lahendus

Pilvepõhine tootmisplatvorm, mis ühendab insenere tootmisettevõtetega, võimaldades tänu läbipaistvale protsessile teha inseneridel sammu infokogujatest infohaldajateks.

Fractory platvormi kaudu saab ligipääsu laiale valikule tootmismeetoditele ning -võimekusele terves regioonis. Meie algoritm valib tootmiseks sobiva partneri, võttes arvesse detailide geomeetriat, hindu, kasutatavaid materjale, vajalikke tootmismeetodeid ning kliendi asukohta.

Teid abistavad

Fractory pakub teenust inseneridelt inseneridele. Meie rahvusvahelisse meeskonda kuulub üle 80 liikme, kellest pooltel on mehaanikainseneri taust. Teise poolde kuuluvad IT-spetsialistid, finantsanalüütikud ning turundusinimesed.

Martin Vares

Martin Vares – Tegevjuht

Martin on üks kolmest Fractory asutajaliikmest, kelle otsene kogemus alltöövõtjate leidmisega päädis veebiplatvormi loomisega. Nimetati 2020. aastal Forbesi 30 Under 30 nimistusse tänu edusammudele pilvetööstuse valdkonnas.

Joosep Merelaht

Joosep Merelaht – Äriarendus juht

E-mail

Majandusalase haridusega Joosep on üks Fractory kaasasutajatest. Tema ettevõtlusalane taip ning eelnev kogemus rahvusvaheliste korporatsioonide suunamisel nende ärieesmärkide poole ongi viinud Joosepi Fractory strateegilist kasvu juhtima. 

 

Müügiosakond

Raido Seppam

Raido Seppam – Regiooni müügijuht

Tel nr: +372 5194 2149 E-mail

Raidol on üle 10 aasta kogemust müügijuhina ja ta teab, kui oluline on kommunikatsioon ning meeldiv teenindusprotsess. Raido hoolitseb selle eest, et kõik Fractory kliendid leiaksid neile sobilikud lahendused ja saaksid vajaliku abi.

Kait Kikkas

Kait Kikkas – Võtmekliendihaldur

Tel nr: +372 5620 2609 E-mail

Kait on hariduselt mehaanikainsener, kellel enam kui 8 aastat kogemust metallialase tootmisega. Juba kooliajal töötas Kait metallitöökojas keevitajana ning erinevate töötluspinkide operaatorina. Lisaks praktilisele kogemusele tuleb klientide nõustamisel kasuks aastatepikkune kogemus tootmisinsenerina ning positiivne suhtumine probleemide lahendamisel.

Silver Türk

Silver Türk – Kliendihaldur

Tel nr: +372 5425 0506 E-mail

Silveri töökogemus tootmises on pikk ja põhjalik. 18 aasta vältel on ta töötanud erinevates rollides, seadistades ja programmeerides CNC trei- ning freespinke, tehes klientidele hinnapakkumisi kuni detailide pakkimiseni välja. Varasem kogemus kvaliteediinseneri rollis annab Silverile teadmised klientide nõudmistest ning sellest, kuidas neid täita.

Lauri Leivits

Lauri Leivits – Kliendihaldur

Tel nr: +372 5626 4290 E-mail

Lauri on 6. astme mehaanikainsener, kes töötanud aastaid erinevate töötlemiskeskuste peal. Praktiline kogemus aitab tal tuvastada disaini potentsiaalseid nõrkusi, mida hea meelega teiega jagab, et jõuda optimaalse lahenduseni.

Madis Muru

Madis Muru – Kliendihaldur (Rootsi)

Tel nr: +372 5552 0358 E-mail

Madis on hariduselt mehaanikainsener ning pärast õpingute lõppu lausa 12 aastat Rootsis treipingi operaatorina töötanud. Hiljem on ta kodumaal 2 aastat müügiinsenerina töötanud ning valmis nüüd oma pikaajalisi kogemusi Fractory klientidega jagama. 

 

Operatsioonide osakond

Margus Laanemets

Margus Laanemets – Operatsioonide juht

E-mail

Margus on hariduselt mehaanikainsener, kel üle 10 aasta kogemust tööstussektoris. Tema suur kogemustepagas erinevate projektide haldamisega tuleb kasuks klientidele, et leida sobivaim lahendus tootmismeetodite näol.

mikk kimmel

Mikk Kimmel – Juhtiv projektiinsener

E-mail

Mikk on Fractory üks esimesi töötajaid, kes samuti õppinud mehaanikainseneriks ning valdkonnas üle 12 aasta tegutsenud. Tema teadmiste najal on paljud inseneriettevõtted oma disaine kuluefektiivsemaks ning tootmissõbralikumaks muutnud.

Arlen Pall

Arlen Pall – Projektiinsener

E-mail

Arlen on viimased 6 aastat töötanud nii 3- kui 5-teljeliste freespinkide spetsialistina. Seega tunneb ta CNC töötluse erinevaid tahke alates programmide tegemisest kuni tööriistavalikuni välja. Tootmises töötamine on andnud talle laia silmaringi ka teistest tootmisprotsessidest. Oma kogemusi jagab ta täna klientidega, kes otsivad lahendust CNC töötluse näol.

Kris Schüts

Kris Schüts – Projektiinsener

E-mail

Krisil on üle 4 aasta kogemust CNC-treimise ja -freesimisega. Ta on töötanud nii pingioperaatori kui meistrina mehaanikaosakonnas, olles ise ka masinaid projekteerinud ning neid projekte ellu viinud. Seeläbi on Krisil tugev arusaam tööstuse ja tootmise laiemast pildist, mida hea meelega teiegagi jagab.

Eliisbeth Lääne

Eliisbeth Lääne – Hinnstusinsener

E-mail

Eliisbethil on 3-aastane mehaanikainseneri kogemus, töötades suurtes lehtmetallitehastes. Tema ülesandeks oli kliendi soovide põhjal tootmiseks sobilike ning optimaalsete lahenduste välja töötamine. Lisaks on Eliisbeth tegelenud ERP tarkvara juurutamisega, viinud läbi tootmise optimeerimiseks vajalikke järelkalkulatsioone, Praegu on tal käsil magistriõpingute lõpetamine tööstustehnika ja juhtimise erialal.

Markus Maasen

Markus Maasen – Hinnastusinsener

E-mail

Markus omab ligi 10 aasta pikkust kogemust treiali ning freesijana, mistõttu tunneb ta CNC töötlusprotsesse läbi ja lõhki. Oma lailadasi teadmisi kasutab ta Fractorys CNC lõiketöödeldavate detailide hinnastamiseks.

Tanel Suurkivi

Tanel Suurkivi – Reklamatsiooniinsener

E-mail

Tanel on hariduselt mehaanikainsener ja omab enam kui 7 aastat kogemust autotööstuses, olles tegelenud peamiselt tootjate probleemide lahendamise ja protsesside parendamisega. Varasemalt omandatud kogemused aitavad Tanelil tootmises tekkinud probleeme kiiresti lahendada ning hoida tootmine efektiivsena.

Rainer Amor

Rainer Amor – Logistikajuht

E-mail

Raineril on 10 aastat kogemusi logistikaspetsialistina ja logistika valdkonna lektorina. Ta tagab, et tarneajad püsiksid, tooted liiguksid ohutult ja klient oleks informeeritud. Kogenud klienditeenindajana leiab alati teie küsimusele vastuse ja probleemile lahenduse.

Tarmo Napa

Tarmo Napa – Kvaliteediinsener

E-mail

Tarmo on hariduselt tootearendusinsener ning kokkupuude nii tootmise kui ka projekteerimisega on olnud väga mitmekesine. Lähtuvalt kogemusest suudab mõista erinevaid osapooli ning hoolitseb selle eest, et kvaliteedi tagamiseks on astutud kõik vajalikud sammud ning detailid vastaks ka esitatud nõuetele.

 

Tarneosakond

Villem Hion

Villem Hion – Rahvusvahelise tarnevõrgustiku juht

Tel nr: +372 5850 4104 E-mail

Villem on aastate jooksul Fractorys eri rolle täitnud, andes talle väga hea ülevaate klientide soovidest ja vajadustest. Nüüd tegeleb ta rahvusvahelise tootmispartnerite võrgustiku loomisega, et tagada klientidele tarnekindlus ning -paindlikkus.

Robert Mauer

Robert Mauer – Regionaalse tarnevõrgustiku juht

Tel nr: +372 5787 1808 E-mail

Robert on taustalt laevaehitusinsener, kel 5 aastat kogemust laevade projekteerimisjuhina. Fractory’s võtab Robert enda kanda tootmispartnerite otsimise, suhtluse ja pideva koostöö arendamise.

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama