Päikesepaneelidega rõdupiirded Innorelt

Päikesepaneelidega rõdupiirded Innorelt

Innore pärjati “Aasta toode 2018” auhinnaga, mis anti välja Tartumaal asuvate ettevõtete vahelisel konkursil. Ristkiht-puitpaneelide, lehekoguri, laabijuustu jm ette aitas Innorel platseeruda nende nutikas päikesepaneelidega rõdupiire.

Innore on üks meie pikaajalisemaid kliente, kellele oleme koostöö käigus valmistanud erinevaid detaile. Võtsime nende esindaja Tõnis Kaukverega ühendust, et pärida nii toodete, tegemiste kui ka tulevikuplaanide kohta.

Mida võib leida teie tootevalikust?

stair with glass railings
Näide Innore lahendusest

Innore tootevalikusse kuuluvad rõdu- ja trepipiirded ning konstruktsioonid, samuti klaasvaheseinad, spiraaltrepid ja muud sarnased tooted. Sel aastal tuleme välja ka päikesepaneelidega integreeritud rõdupiirdega.

Kuidas jõudis Innore treppidest ja rõdupiiretest sellise nutika lahenduseni?

Päikesepaneelidega rõdupiirde arenduse idee tuli sellest, et rõdupiirete pinda on kortermajade rõdudel küllaltki palju. Päikesepaneelid võimaldavad seda targalt ära kasutada.

Hoone lõunapoolsetel külgedel asetsevad rõdud saab elektrienergiat tootma panna. Seeläbi on võimalik vähendada hoone kommunaalkulusid ning tõsta energiatõhusust ja -klassi. Samuti aitab see kaasa rohelise mõtteviisi edendamisele.

Mis on selle eeliseks teiste päikesepaneelidega lahenduste ees?

Analoogselt rõdudele kasutatakse integreeritud päikesepaneele ka katustel ning fassaadidel, üks ei välista teist. Päikesepaneelidega rõdupiire võib majal olla ka koos päikesepaneelidega katusel või fassaadil.

Igal tootel on omad eelised ja puudused. See, kuidas olukorda lahendada, sõltub konkreetsest projektist. Rõdupiirded moodustavad väga väikese osakaalu kogu projekti maksumusest – hinnanguliselt ca 1-2%. Kuna rõdudele on piirdeid vaja nagunii, siis integreeritud päikesepaneelide lisamine rõdupiirdesse ei muuda kogu projekti maksumust oluliselt kallimaks.

solar panel railings on balcony
Päikesepaneelidega rõdupiirdele ei kuhju lumi ega mustus

Tänapäevastel majadel on palju ka katuseterrasse, seega katustel olevat pinda ka tihtipeale napib. Rõdupiire on 90-kraadise kaldenurgaga ja seeõttu on tema efektiivsus ca 25% madalam kui ideaalnurga all oleval päikesepaneelil. Samas ei jää lumi ja mustus rõdupiirde klaasile kaldenurga tõttu pidama. Märtsis, mil madalalt paistvat päikest on palju, võib 90-kraadine kaldenurk olla päris oluliseks eeliseks.

Mis on sellise lahenduse tasuvusaeg?

Tasuvusaeg on alati väga projektipõhine. Päikesepaneelide ning -tarvikute hinnad on viimastel aegadel tootmismahtude suurenemise tõttu päris palju langenud. Sellise trendi jätk parandab tasuvusaega veelgi.

Tänase seisuga on 10-aastane tasuvusaeg realistlik. Piirete kasulikuks elueaks loetakse ca 25 aastat. See tähendab, et rõdupiirdeid saab vaadelda senisest täiesti uue nurga alt – investeeringuna.

Kui kaugel olete arendusega?

Hetkel oleme tootearenduse faasis. Oleme läbi viinud pilootprojekti ja töötame uute projektide kallal, mis aitavad kaasa ka tootearenduse protsessile. Tootearendusega loodame valmis saada aasta lõpuks.

Milliseid turge sihite?

Eesti, Soome, Rootsi ja Norra. Noore areneva ettevõttena soovime enda positsiooni turgudel tugevdada.

Kas mõtlete ka edaspidi pigem selliste tarkade lahenduste suunas?

Tegeleme tootearendusega pidevalt. Rõhk on siiski sellel, et uued lahendused oleks esmalt töökindlad ja toimivad. Üle arendada ei ole mõtet.

Päikesepaneelidega rõdupiire on hetkel veel nii uus toode, et keegi seda küsida väga ei oska. Pigem tuleb üllatuseks ja on positiivseks teadmiseks, et selline lahendus on olemas. Seepärast peame täna teadlikkuse tõstmisele keskenduma.

Tootearendusega tegeleme sellest vaatest, et toode oleks kuluefektiivne ning töökindel. Pikemas perspektiivis on taastuvenergia arenev valdkond. Kindlasti on tulevikus võimalik jõuda mitmete uute ja põnevate lahendusteni ka meie tegevussfääris.

Kuidas ja miks kasutate Fractory teenust?

Fractory teenus aitab Innorel oma kliente teenindada kiiremini ja professionaalsemalt. Turul on mitmeid metallitootjaid, kuid Fractory eristub meie jaoks tellimus- ja tarnekiirusega. Me ei pea ootama mõne suure tellimuse taga, et meiega tegelema hakataks. See on oluline faktor.

Kõige suurem kasu on just on väiksemate tellimuste puhul kohestes hinnapakumistes ning suuremate tellimuste puhul hõlbustab Fractory platvorm projektihaldust. Ka tarnekiirus on heal tasemel. Kogu protsess on dünaamiline ja efektiivne. Ärilises mõttes on iga kokkuhoitud minut kuldaväärt.

Facade railings
Fractory aidanud Innoret metalldetailide tootmisel

Fractory puhul oleme viinud  vajamineva kirjavahetuse minimaalseks. Enamjaolt on see Fractory spetsialistidega suhtlemiseks, mille käigus vahetame vastastikku kasulikke mõtteid ja ideid.

Miks eelistada seda ise tootjate otsimisele?

Meie jaoks on Fractory üks tootja, kes tegelikult esindab paljusid. Meie ootused kvaliteedile ja tarneaegadele on ühed hoolimata sellest, et toode tuleb erinevatest kohtadest. Fractory teeb ära eeltöö ja kvaliteedikontrolli ning võtab vastutuse enda partnerite kvaliteedi osas.

See on meie jaoks oluliselt mugavam kui otse partneritega suhtlemine. Jääb ära erinevate pakkumiste ootamine ning tarneaegade kooskõlastamine, mille eest Fractory vastutuse võtab.

Tellige ka teie oma metallitööd Fractoryst – Baltikumi suurim tootmisvõimekus!

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama