Kuidas vormistada tootmisjooniseid?

Kuidas vormistada tootmisjooniseid?

Plasma- ja laserlõikuse jaoks on tarvis DXF formaadis jooniseid, mis kujutavad detaili pinnalaotust. Sisuliselt on kõik sellega öeldud. Sellegipoolest saame pidevalt jooniseid, mida ei saa tootmiseks kasutada. Toome välja nimekirja põhilistest probleemidest ja lahendustest, mida projekteerija joonestamisel arvestama peaks.

Masinatele sobib DXF

DXF jooniseformaat on mõeldud CNC-pinkidele lugemiseks. Selle saab õige vormistuse korral muutmata kujul masinale sööta. Seepärast on DXF meie platvormi eelistatuim variant ja ainus, mis tagab automaathinnastuse. Tasuta tarkvara DXF jooniste tegemiseks saab siit.

Loo uus joonis nullist

Ära kasuta joonise tegemiseks save as käsklust. Loo uus joonis nullist. Vastasel juhul võivad vana joonise osad märkamatult kaasa tulla. Näiteks vedelevad üksikud jooned või vanade detailide vaated silmale tabamatus kauguses. Selle loeb arvuti aga lõikedetaili osaks ning arvestab lehe suuruse hiiglaslikuks.

Eelmiste joonistega kaasa tulnud layer’id ja block’id, mida ei kasutata, muudavad failid ebavajalikult suureks. Mahukus pikendab aga üleslaadimise aega.

Kontrolli mõõtkava

Kõik joonised peavad olema mõõtkavaga 1:1. Õige mõõtkava kasutamises peaks kindlasti veenduma. Viimane kontrollpunkt on meie platvormil. Iga üleslaetud joonise kohta antakse detaili gabariitmõõtmed. Jälgige, et need vastaksid tegelikkusele.

Mõõtude ülekirjutamine

Tihtipeale saame jooniseid, kus valed mõõdud on käsitsi üle käidud, et parandada probleeme mõõtkavaga. Esiteks ei mõjuta see mõõtkava, teiseks pole mõõdud meie joonistel teretulnud.

Faasitud avad

Plasma- ja laserpingid lõikavad pinnaga risti. Seega tuleb faasid hiljem lisada. Lõikamisjoonisel peaks olema vaid ava piirjooned. Faasid saab näidata eraldi tööjoonises.

Keermestatud avad

Keermestamine on samuti lisaprotseduur. Laserlõikusega võib aga väiksema ava ette lõigata, et tagada keermeava täpne positsioon ning kiirendada keermestamise protsessi.

Väikesed avad

Avad, mille läbimõõt on väiksem kui lehepaksus, tuleb puurida. Täpseks positsioneerimiseks on võimalik laserlõikusega tsentrimärgid graveerida. Laserlõikuseks sobivate avade kasutamine tagab aga odavama hinna, nii et võimalusel soovitame juhinduda sellest.

Üks detail joonisel


Joonisele käib ühe detaili pinnalaotus. Kõik üleliigne kustutatakse. Kiireima teenuse saamiseks soovitame kohe joonise nõuetega vastavusse viia, muidu peab keegi seda teie eest tegema.

Viirutatud avad

Avasid ei tohi viirutada. Seda ei õpetata kujutavas geomeetrias ega üheski õpikus, aga siiski puutume sellega aeg-ajalt kokku. Unustage see komme.

Tsentrijooned

Õpetatakse aga avadele tsentrijoonte märkimist. Needki on üleliigsed ja vajavad hilisemat kustutamist.

Vaadete lõikamine


Pikkade detailide puhul kasutatakse joonise lugemise hõlbustamiseks lõikamist. See on sobilik vaid inimestele, arvutit ajab sama meetod segadusse. Jätke pinnalaotused puutumata, ükskõik kui raskesti märgatavaks see mõned lõiked ja avad teeb. Meie süsteem paneb neid ikka tähele.

Tõrked ja vead joonistel

Jooniste konverteerimisel võivad tekkida vead – joonte sasipuntrad või täpikesed üle joonise. Minul läksid poltliited Inventori jooniste konverteerimisel sassi. Natuke guugeldamist aitas ning päästis käsitööst. Soovitan korduva probleemi puhul sama teha.

Ilus pool üleval

Esteetilisem pool detailist peab joonisel vaataja suunas olema. Kui soovite metalli harjamist, siis lisage ka harjamise suund eraldi PDF-il. Kui lisatööd teha ei taha, siis asetage detail DXF-is lihtsalt nii, et harjamissuund oleks joonise suhtes horisontaalne.

Kirjanurk unustage ära

Kirjanurk on inimestele. Arvutit ajab see aga segadusse, sest tema otsib vaid lõikejooni ega hooli sellest, kes on joonise autor või kes seda kontrollis.

Topeltjooned

Meile on saadetud jooniseid, kus ühe joone peale on peidetud veel teisigi. Esmasel vaatlusel ei pruugi inimene neid tuvastada, aga arvuti paneb seda kohe tähele. Ning arvutab hinna vastavalt, arvestades, et iga joon kuulub lõikamisele. Nende “lõigete” eest ei küsita hiljem raha, aga esialgne hinnaarvutus pole õige.

Painutusjooned


Samamoodi arvutab süsteem sisse ka painutusjooned. Kui painutusprotsess on vajalik, tuleb lisaks DXF failile kaasa panna ka PDF tööjoonis. Alternatiivselt laadige üles 3D mudel universaalse .STP failina. Lisaks toetab meie platvorm ka SolidWorks (.sldprt) ja Solid Edge (.par, .psm) failitüüpe.

Jooned peavad olema ühendatud

2D keskkonnas joonestades tuleb kindel olla, et jooned on omavahel ühenduses. Üks variant selle kontrollimiseks on kasutada viirutust – kui jooned pole ühendatud, siis ei saa seda funktsiooni kasutada. Ära unusta aga viirutust hiljem kustutada!

Lõika pinnaga risti

Nagu eelnevalt öeldud, lõikab laser- ja plasmapink pinnaga risti. Seepärast peaks 3D modelleerimiselgi kasutama funktsiooni cut to normal, kui lõigata ava näiteks õõnsasse silindrisse. Sellisel juhul on pinnalaotusel üks masinale loetav lõikejoon.

Siinsed märkused hõlbustavad joonestaja tööd. Ülikoolis omandatud joonestusreeglite eiramine võib olla harjumatu, kuid säästab lõpuks kõigi aega. Liigume üheskoos uue ja lihtsustatud tööstuse poole!

Nende nõuannete järgimine tagab sulle kiire ja täpse metallitööde hinnastamise!

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama