Mitä on leikkausrailo? Leikkausmenetelmien vertailu

Mitä on leikkausrailo? Leikkausmenetelmien vertailu

Leikkausrailo on laikkauksen jättämän uran leveys. Se on leikkauksen aikana materiaalin poistamisen tulosta.

Meikein kaikki leikkausprosessit jättävät leikkausrailon, esim. laserleikkaus, plasmaleikkaus ja muut termiset leikkausmenetelmät. Leikkausrailo syntyy kuitenkin myös mekaanisessa leikkauksessa kuten esim. sahauksessa.

On olemassa myös leikkausmenetelmiä, joihin ei liity materiaali häviötä. Erimerkkinä voidaan tuoda saksilla leikkaaminen ja meistaus. Edellä mainittujen termisten leikkausmenetelmien automatisoitu luonne tekee niistä kuitenkin tekniikassa laajalti käytettyjä. Lisäksi on tilanteita, jossa leikkausrailo on jopa toivottava.

Jokaisen leikkauksen leveys on erilainen. Tässä artikkelissa tuodaan esiin seuraavien leikkausmenetelmien erot:

  • Laserleikkaus
  • Plasmaleikkaus
  • Vesileikkaus
  • Polttoleikkaus

Laserleikkauksen leikkausrailo

Laserleikkaus, kuten nimikin viittaa, on leikkaustekniikka, jossa materiaalin leikkaamiseen käytetään laseria. Laserleikkausta käytetään paljon sen tarkkuuden takia, mikä johtuu suurilta osin laserin jättämästä leikkausrailosta.

Laserleikkauksen leikkausrailo on noin 0,3 mm. Se on pienin leikkausrailo verrattuna muihin tässä artikkelissa käsiteltyihin leikkausmenetelmiin. Tämä tarkoittaa, että laserleikkaus on tarkempi kuin plasmaleikkaus, vesileikkaus ja happi-polttoaineleikkaus.

Laserleikkauksessa vaikuttaa leikkausrailon leveyteen kaksi asiaa: lasersäteen leveys ja materiaali. Säteen leveys määritellään laserin inssin polttovälillä.

Vaikka laserilla on mahdollista leikata myös muovia, on muovin tapauksessa leikkausrailo leveämpi. Muovi kutistuu jäähdytysprosessin aikana ja railo laajenee.

Plasmaleikkauksen leikkausrailo

Plasmaleikkauksen suurin rajoitus on, että sitä voidaan käyttää vain sähköä johtaviin materiaaleihin. Siksi voidaan plasmaleikkausta käyttää vain kupariin ja kupariseoksiin, ruostumattomaan teräkseen, rautaan, jne., muttei eristysmateriaaleihin kuten muovi, puu, jne.

Plasmaleikkausta käytettäessä on pienin mahdollinen leikkausrailo 3,8 mm. Joten se on laserleikkausta vähemmän tarkka.

On huomioitava, että leikkausrailo ei ole leikkausprosessissa vakio. Sitä saattavat muuttaa aika monet tekijät.

Paksujen materiaalien leikkaamiseen tarvitaan suurempaa tehoa. Voidaan tarvita suurempaa suutinta tai vahvempaa sähkövirtaa. Tuloksena on suurempi leikkausrailo.

Vesileikkauksen leikkausrailo

Vesileikkauksessa käytetään materiaalin leikkaamiseen vesivirtaa tai vesisuihkua. Joskus voidaan parempien tulosten saavuttamiseksi sekoittaa veteen hiomahiukkasia. Vaikka vesileikkauksella on monia etuja, on se aika korkean hinnan takia käyttökelpoinen enimmäkseen vain teollisiin tarkoituksiin.

Vesisuihkun keskittämiseen käytetään suutinta ja suunnataan vesi määrättyyn paikkaan, jotta tulos olisi moitteeton. vesileikkauksessa syntyvän leikkausrailon leveys on 0,9 mm.

Joten tämä leikkaustekniikka tuottaa parempia tuloksia kuin plasma, muttei saavuta laserleikkauksen tarkkuutta.

Polttoleikkauksen leikkausrailo

Neljäs tekniikka, jota tässä artikkelissa käsitellään, on polttoleikkaus. Tämä on suosituin vaihtoehto paksujen metalliosien leikkaamiseen, koska sen hinta on verrattuna vesileikkaukseen suhteellisen huokea.

Polttoaineleikkausta varten sytytetään liekin tuottamiseksi sähkökaaren avulla hapen ja polttoaineen seos (propaani, vetyasetyleeni, puristettuna). Prosessi vaati sähkökaaren muodostamista, mikä asettaa rajoitukset työstettäviin materiaaleihin. Tämä tarkoittaa, että menetelmä sopii vain metallien leikkaamisen, eikä siinäkään kaikkien. Esimerkiksi, menetelmä ei sovi ei-rautametallien käsittelyyn.

Ja tässäkin tarvitaan paksumpien materiaalien leikkaamiseen enemmän tehoa (polttoainetta). Lopullinen leikkausrailo riippuu siis materiaalin paksuudesta.

Polttoleikkauksen leikkausrailo on noin 1,1 mm. Näin ollen sillä on korkeampi tarkkuus kuin plasmaleikkauksella, mutta pienempi kuin kahdella muulla tekniikalla, se on vesi- ja laserleikkauksella.

Leikkausrailojen vertailu

Eri metallileikkausmenetelmien leikkausrailot ovat seuraavia:

  • Laserleikkaus – 0,3 mm
  • Vesileikkaus – 0,9 mm
  • Polttoleikkaus – 1,1 mm
  • Plasmaleikkaus – 3,8 mm

laser cutting plasma cutting waterjet cutting flamer cutting kerf widths

Koska jokaisella leikkaustekniikalla on erilainen leikkausrailo, on ne otettava huomioon koneen asennuksessa. Otetaan esimerkiksi plasmaleikkaus, jolla on suurin leikkausrailo.

Sheet metal drawing with measurements

Jos on leikattava tämä 600 × 600 mm levy, on koneen käyttäjän varmistettava, että leikkausta ei pitkin viivoja. Muuten on leikattu kappale pienempi.

Sama pätee sisempään leikkaukseen. Kun kappaleen leikkauslinjan on oltava piirretyn ääriviivan ulkopuolella, siten sisäiseen leikkaukseen pätee käänteinen logiikka. Vastakkaisessa tapauksessa aukko olisi toivottua suurempi.

Vaikka tekisitkin piirustuksesi tarkoilla mitoilla, sinun on otettava tämä seikka suunnitteluvaiheessa huomioon.

Tietäen, millaista leikkausmenetelmää haluat käyttää, tutustu Fractoryn tarjoamiin lukuisiin metallityöstöön mahdollisuuksiin!

Online-valmistuspalvelu koko Euroopan unionissa. Hinta sekunneissa. Nopea tilauksen laatiminen. Välitön pääsy. Luottokorttia ei tarvita.
Aloita heti