Ehdot

Tervetuloa Fractoryn internet-sivustolle (jatkossa palvelu), joka on Fractory Solutions OÜ:n (jatkossa palveluntarjoaja) virallinen kotisivu. Tämä palvelun tarjoamista koskeva sopimus (jatkossa sopimus) määrittelee Fractoryn toiminta-alustan käyttöehtoja sekä sopimuksen osapuoliksi teidät (käyttäjä) ja Fractory Solutions OÜ:n, toimipaikkanaan Raekoja plats 16, 51104 Tartto, Viro (jatkossa yhdessä osapuolet).

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa sopimusehtoihin, on lukenut ja täysin ymmärtänyt kyseisiä ehtoja. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa sopimukseen osallistumiseen sekä sen ehtojen ja tietosuojakäytäntöjen noudattamiseen, riippumatta siitä, missä muodossa tämä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tai miten palvelua käyttää. Osallistumalla sopimukseen käyttäjä vahvistaa, että tällä on riittävä oikeuskelpoisuus olla sopimuksen osallinen. Käyttäjä käyttää palvelua vain laillisiin tarkoitusperiin, jotka sallitaan sopimuksessa ja Fractoryn verkkosivuilla http://fractory.com (jatkossa verkkosivusto) esitetyissä ohjeissa.

Palvelun käyttö

Palveluntarjoaja hallitsee ja huoltaa verkkosivustolla saatavilla olevaa verkkopohjaista alustaa, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata kaksiulotteiset (2D) piirustuksensa tuotantoprojektejaan varten Fractory hallitsee myyjäpohjaista tuotanto-ohjelmaa, joka muodostuu kolmannen osapuolen valmistajista (toimittajat), jotka voivat toteuttaa tuotantopalveluitaan Fractoryn nimissä tarjotakseen asiakkaille aiempaa suurempaa tehokkuutta sekä parasta tuotantopalveluiden hintaa ja laatua. Asiakkaan ladatessa ohjelmaan tarvitsemansa tekniset tiedot, Fractory laatii alihankkijasopimuksen sopivan toimittajan kanssa valmistaakseen käyttäjän tilaamat tuotteet tai niiden osat (jatkossa yhteisenä nimityksenä tuote).

Tilatakseen tuotteen tulee käyttäjän ladata sivustolle sopivassa muodossa kaksiulotteinen (2D) piirustus tuotteesta, jonka käyttäjä haluaa kyseisen sopimuksen mukaan valmistuttaa. Tilausprosessin aikana täytyy käyttäjän valita listassa esitettyjen vaihtoehtojen ja parametrien joukosta sopivimmat. Käytetyn materiaalin paksuus saattaa asettaa tiettyjä rajoituksia.

Käyttäjä voi ennen tilauksen vahvistamista tarkistaa Fractoryn tarjoaman tilauksen sekä (valmistuksen ja toimituksen) hinnan. Mikään kohta valmistussopimuksesta ei ole voimassa, ennen kuin Fractory on varmistanut, että käyttäjä on tilauksen tehdessään hyväksynyt Fractoryn tarjouksen.

Käyttäjä on ainoana vastuussa siitä, että käyttäjän esittämät tekniset tiedot ja muut tilauksen tiedot ovat tarkat ja täydelliset. Käyttäjä ei voi enää tilauksen vahvistamisen jälkeen muuttaa tilauksen tietoja. Koska jokainen tilaus valmistetaan vastaamaan asiakkaan yksityiskohtaisten toiveiden mukaisesti, ei tilausta voi vahvistamisen jälkeen enää perua.

Fractory voi missä vaiheessa tahansa tarjouspyynnön jättämisen, tilaamisen tai tuotantoprosessin aikana hylätä tai perua minkä tahansa tilauksen, mikäli se on perusteltua teknistä tai muista syistä (esim. tuotteen muotoiluun liittyvät henkisen omaisuuden ongelmat tai tuotteen laillisuus). Tällaisessa tilanteessa Fractory palauttaa kokonaisuudessaan jo maksetun osuuden tilauksesta.

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että palveluntarjoaja solmii käyttäjän tilaamien osien valmistamiseksi alihankkijasopimuksen toimittajan kanssa tai delegoi tilauksen eteenpäin jollain muulla tavoin. Täten käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että Fractory voi jakaa käyttäjän esittämiä teknisiä tietoja toimittajan kanssa, jotta tilauksen voi käsitellä ja valmistaa. Käyttäjällä ei ole mitään velvoitetta maksaa suoraan toimittajalle.

Käyttäjän tili, salasana ja turvallisuus

Palvelun käyttämiseksi palveluntarjoaja voi kysyä käyttäjältä joitain tietoja (yrityksen nimi, yhteystiedot jne.). Käyttäjä vahvistaa, että kaikki palveluntarjoajalle annetut tiedot ovat käyttäjän tietojen mukaan voimassa olevia, täydellisiä ja tarkkoja.

Palveluntarjoaja jättää itselleen oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa käyttäjän oikeuden palvelun käytön, mikäli käyttäjän esittämät tiedot eivät ole voimassa olevia, täydellisiä ja/tai tarkkoja. Mikäli käyttäjän palveluntarjoajalle antamat tiedot muuttuvat, on käyttäjän velvollisuus ilmoittaa asiasta palveluntarjoajalle välittömästi.

Käyttäjällä ei ole lupaa välttää tai yrittää välttää palveluntarjoajan käyttämiä käyttäjän todentamisjärjestelmiä. Käyttäjä on täysin vastuussa kaikista maksuista ja toimista, jotka tapahtuvat palvelun käytön aikana tai seuraavat palvelun käytöstä. Käyttäjä on vastuussa kaikista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joita käyttäjän palvelun käytöstä voi aiheutua palveluntarjoajalle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa myös mistä tahansa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joita voi aiheutua palveluntarjoajalle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle, kun palvelun käyttämiseksi käytetään käyttäjän salasanaa, tilin nimeä tai tilin tietoja. Siten käyttäjä on vastuussa salasanan ja kaiken palvelun tai käyttäjän henkilökohtaiseen tiliin liittyvän tiedon salassapidosta.

Käyttäjän tulee tiedottaa palveluntarjoajaa (info@fractory.com) käyttäjän salasanan tai tilin luvattomasta käytöstä heti, kun hän saa siitä tietää. Käyttäjä on tietoinen, että kaikki viestit palvelun käytössä välitetään salaamattomina.

Maksaminen

Käyttäjä maksaa palveluntarjoajalle koko vahvistetun tilauksen, voimassaolevat palvelumaksut ja tuloveron sovellettavan verokannan mukaisesti (rajoituksettomana) euroissa. Kaikki kulut tulee maksaa ennakkoon – käyttäjä ei voi käyttää palvelua ennen kuin palveluntarjoaja on vastaanottanut kaikki maksusuoritukset. Palvelun käyttöön liittyvät maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai luottokortilla. Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan hyväksyä myös muita maksutapoja. Luottokortin tiedot eivät näy palveluntarjoajalle eikä tämä pääse niihin käsiksi. Maksaessa luottokortilla ohjataan käyttäjän korttimaksu luotonantajan turvalliseen ympäristöön. Luottokorttimaksun voi peruuttaa vain esittämällä pyynnön kortin myöntäneelle pankille. Tässä tapauksessa pitää pyynnön sisältää maksun peruuttamisen syy.

Toimittaminen perille

Fractoryn esittämissä tarjouksissa annetaan arvio toimituspäivästä perustuen annettujen tietojen pohjalta luotuun laskelmaan. Verkkopohjaisen tilausjärjestelmän laatimat toimitusehdot antavat arvion suunnitellusta toimitusajasta, mutta tämä arvio ei ole palveluntarjoajaa sitova. Arvioitu toimitusaika perustuu työtilanteeseen, joka vallitsee tilauksen sopimisen aikana ja tilaukseen tarpeellisten materiaalien toimittamisen tarkkaan aikaan. Mikäli edellä mainitut työtilanteet muuttuvat tai oikea-aikaisesti tilattujen tuotteiden valmistamiseksi tarpeellisten materiaalien toimitus myöhästyy ja se aiheuttaa tuotteen toimituksen myöhästymisen, mikä ei riipu Fractoryn toimista, pidennetään toimitusaikaa tarvittaessa eikä palveluntarjoaja vastaa tästä siirtymisestä.

Henkinen omaisuus

Palveluntarjoaja antaa käyttäjälle rajoitetun, perutettavissa olevan eikä yksinoikeuksia sisältävän lisenssin verkkosivun käyttöä varten henkilökohtaisiin tai liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Fractory pitää itsellään kaikki palveluun sekä sen sisältöön liittyvät henkisen omaisuuden sekä omistusoikeudet. Käyttäjällä ei ole sallittua toimia eikä välittää kolmannelle osapuolelle mitään seuraavista:

(a) verkkosivusto fractory.com:in sekä Fractoryn hinnoittelu- ja soveltamisalgoritmien käänteiskoodaus, käänteismuunnos tai käänteiskäännös

(b) minkä tahansa käsikäyttöisten tai automaattisten ohjelmistojen käyttäminen tiedonlouhinnaksi tai tietojen sieppaukseksi miltä tahansa palvelussa käytetyltä verkkosivulta

(c) palvelun käyttö samankaltaisen tai kilpailevan verkkosivuston, työkalun tai palvelun laatimiseksi

(d) palvelun käyttö mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen, mukaan lukien kaikenlaisten tuliaseiden käyttöön liittyvien osien, komponenttien, tuotteiden tai työkalujen valmistus.

Käyttäjän syöttötiedot

Palveluntarjoaja ei tavoittele omistusoikeutta käyttäjän teknisiin tietoihin tai mihinkään sisältöön, tietoihin tai materiaaleihin, joita käyttäjä lataa tiedostoina tai tuo muuten julki Fractory.com:in alustalle. Käyttäjä on ainoana vastuussa palveluun ladatusta sisällöstä.

Vastuun rajaaminen

Koska valmistettavat osat perustuvat käyttäjän teknisiin tietoihin, ei palveluntarjoaja takaa eikä vakuuta, että: (a) valmistetut osat vastaavat tilattua tarkoitusta; (b) valmistetut osat sopivat mihin tahansa erityiseen tavoitteeseen tai kelpaavat markkinoitavaksi; ja/tai (c) valmistetuissa osissa ei esiinny vikoja.  Palveluun saattavat vaikuttaa viiveet, peruutukset ja muut häiriöt. Palveluntarjoaja ei anna palvelulle takuuta eikä vakuutusta, muun muassa (ei kuitenkaan yksinomaan) palvelun laadulle, tehokkuudelle, maineelle tai muille ominaisuuksille. Käyttäjä on tietoinen ja suostuu siihen, ettei palveluntarjoaja vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta, mukaan lukien kaikki osat, jotka on valmistanut kolmas osapuoli, sekä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, ettei yritä tällaisessa tapauksessa vaatia Fractorya vastuuseen.

Palvelu ja sen päättäminen

Palveluntarjoaja en anna takuuta palvelun ja toimittajan järjestelmien suorituskyvyn osalta. Tämän sopimuksen voi päättää, perustellusti tai ilman, milloin tahansa ilmoittaen asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle (info@18.184.77.40). Palveluntarjoaja voi tarkemmin tutkia kaikkia toimintoja, jotka voivat rikkoa tätä sopimusta ja arvioihinsa perustuen päättää kyseisen sopimuksen milloin tahansa.

Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa kaikkia sopimuksessa ja verkkosivustolla esitettyjä ehtoja, muun muassa hintoja. Kaikki tämänkaltaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi palveluntarjoajan ilmoitettua asiasta verkkosivustollaan. Vahvasti suositeltua onkin verkkosivuston ja sopimuksen säännöllinen seuraaminen, jotta käyttäjä on tietoinen kaikista mahdollisista muutoksista. Jatkaessaan käyttöä sopimuksessa tai verkkosivustolla esitettyjen ehtojen julkaisemisen jälkeen käyttäjä hyväksyy automaattisesti julkaistut muutokset ehtoihin ja hintoihin.

Loppuasetukset

Tätä sopimusta säätelee Viron tasavallan lainsäädäntö. Käyttäjä hyväksyy, että sopimuksen englanninkielinen versio säätelee käyttäjän ja palveluntarjoajan välistä suhdetta. Kaikki englanninkielisen sopimuksen käännökset on toimitettu mukavuuden vuoksi.  Mikäli englanninkielisen ja käännösversion välillä esiintyy eroavaisuuksia, on englanninkielinen versio ratkaiseva. Osapuolet eivät ole vastuussa sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden täydellisestä tai osittaisesta rikkomisesta, mikäli tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä. Osapuolet tulkitsevat ylivoimaisesta esteestä johtuvia olosuhteita sellaisiksi olosuhteiksi, joita osapuoli ei voinut ennakoida sopimuksen tekohetkellä ja joita ei voida millään tavalla estää tai poistaa. Tällaisiksi olosuhteiksi luetaan: luonnononnettomuudet, lakot, tulipalot, sodat, viranomaisten lailliset tai laittomat päätökset jne.

Automaattinen verkkoratkaisu laserleikkauksen järjestämiseksi koko Euroopan unionissa. Hinta sekunneissa. Nopea tilauksen laatiminen. Välitön pääsy. Luottokorttia ei tarvita.
Aloita heti