Projektijuhtimise kolmnurk – kiiruse, maksumuse ja kvaliteedi tasakaalustamine

Projektijuhtimise kolmnurk – kiiruse, maksumuse ja kvaliteedi tasakaalustamine

Kõrvalt vaadates ei pruugi projektijuhtimine teab mis keeruline tunduda. Tuleb vaid teiste tööl silma peal hoida. Reaalsuses nõuab see aga kogemust ja teadmisi, et kõike samaaegselt hallata. Optimaalse tulemuse saavutamine võib kujuneda parajaks väljakutseks.

Projektijuhtimise kolmnurk on üsna laialt levinud teooria. Lühidalt kokku võetuna ütleb see, et maksumuse, kiiruse ja kvaliteedi vahel tasakaalu otsides peab ühe ohverdama. On see ka tegelikult nii?

Nende kolme balansseerimine on kindlasti keerukas. Kõrgharidus või kogemus teises ametis ei saa sind projektijuhi tööks täielikult ette valmistada. Alguses on eksimused vältimatud. Edu saavutamiseks tuleb neist lihtsalt õppida. Ning esimeseks õppetunniks on põhjaliku planeerimise vajadus.

Planeerimine

Ilma põhjaliku planeerimiseta on raske midagi saavutada. Oluline on siinkohal meeles pidada, et planeerimine pole lihtsalt ideede genereerimine. Plaan ühendab need ideed ning suunab nad ühist eesmärki täitma. Kuid esmalt tuleb selgeks teha projektisisesed murekohad, et neile sobivad lahendused leida. Inseneritöös ongi probleemiks eelnimetatud aja, kiiruse ja kvaliteedi tasakaalustamine.

Neid kolme saab veel omakorda teineteisest sõltuvateks osadeks lahti mõtestada. Vaatamegi üheskoos, millest iga faktor koosneb, et lihtustada planeerimise protsessi.

Kiirus

 

Kiire teenuse pakkumine sõltub erinevatest asjaoludest. Esiteks sisendist. Projektijuhtimine algab sisendandmete kogumise ja tuvastamisega. Mida klient soovib? Kuidas ta seda soovib? Kuhu ta seda soovib? Kuigi klient ei pruugi olla kõike veel läbi mõelnud, tuleb võimalikult palju kohe välja pigistada. Sisend annab aimu vajaminevast ajast, mida rahuldavaks tulemuseks vaja.

Teine ajakomponent on tootedisain. See on üks olulisemaid lülisid, millest sõltub väga palju. Läbimõeldud tootearendus nõuab küll projekteerijatelt rohkelt aega, aga lõpuks võidetakse mitmetes elementides:

  • Ajaline võit hilisemates faasides tagasilöökide vältimisega
  • Ajaline ja rahaline võit konstruktsiooni optimeerimise läbi
  • Rahaline võit õige materjalivaliku läbi

Viimaseks sammuks on tootmine. Iga tootmise etapp võtab üksjagu aega. Esimeseks neist on vajalike materjalide hankimine. Kõike pole alati vabalt saada. Seejärel on vaja detaile lõigata ning painutada. Kas teil on vastav varustus endal olemas või peaks osa allhankijatele suunama? Keda sellisel juhul usaldada? Samad küsimused kehtivad ka keevitamise kohta. Viimaseks sammuks on koostamine ja pakkimine. Kui senised sammud on õigesti tehtud, siis ei tohiks siin enam probleeme esineda.

Tootmise suurimaks probleemiks on väike paindlikkus. Pahatihti jagub projekti viimasesse etappi kõige vähem aega ning seetõttu kiirustatakse. Kuid üks viga võib lõpptähtaega 3 päevalt 6 päevani viia. Muidugi sõltub see suuresti tootmistöölistest. Aga nende töö oleneb omakorda eelnevalt tehtust.

Maksumus

 

Tihtipeale sõltub projekti edukus selle maksumusest. Millest koosneb aga lõpphind?

Lihtsaim vastus on detailide maksumus. Su konstruktsioon koosneb erinevatest detailidest, millest igal on oma tootmiskulu. See tuleneb omakorda tootjast. Vähemalt niiviisi üldjuhul mõeldakse. Proovime natuke teist lähenemist.

Tootmiskulude optimeerimiseks on ka etem viis. Kõrge tootmiskulu tuleneb suuresti projektijuhist, kes ei eralda oma inseneridele piisavalt aega optimaalse disaini loomiseks. Kompetentse tiimiga on võimalik säästa rohkem raha joonestuslaua taga.

Miks me ei soovita otsida alati just odavaimat tootjat? Üsna tihti peitub madala hinna taga kehv kvaliteet. Muidugi mõistame, et projektijuhtimine nõuab ka teatud riskide võtmist. Vahel ei suuda su tavalised partnerid pakkuda konkurentsivõimelist hinda või aega tellimuse täitmiseks. Sellisel juhul tuleb tõesti pöörduda kellegi teise poole, aga usaldusväärse tootja leidmine võib olla üpris keerukas.

Teine koht, kuhu raha läheb, on tööjõukulud. See kehtib nii sinu kui ka sinu allhankija töötajate kohta. Üks levinud valearusaam on odava tööjõu palkamise läbi säästmine. Leiame, et see pole eriti hea lahendus.

Üks hea insener või keevitaja, kes nõuab küll kõrgemat palka, võib pakkuda mitme mehe väärtuse. Nupukus maksab. Küll aga võib see toote lõpphinda läbi leidlike lahenduste vähendada.

Viimane maksumuse element on infrastruktuur. Tootmishoone pole pelgalt varjualune pakase eest, vaid peab oma planeeringuga ka töö tegemist abistama. Ebaloogiline paigutus ning teadmatud töölised vähendavad tootlikkust. Kõik vajaminev peaks olema alati saadaval ning töökoha vahetus läheduses. Teadjamehest laojuhataja, kes pidevalt teisi suunab, peaks jääma minevikku. Sihitult ekslev koostaja raiskab nii raha kui aega. Ning selles pole süüdi tema.

Kvaliteet

 

Esimeseks kvaliteedi komponendiks on oskusteave. See kehtib nii sinu kui ka su partneri inseneri- ja tootmismeeskonnale. Projektijuhi ülesandeks on leida mehaanikainsenerid, kes teavad, mida ja kuidas teha tootmismeetodeid silmas pidades. Tootmisinsenerid peaksid olema kursis materjalide eripäradega ning kuidas neid erinevate projektide raames arvesse võtta.

Materjaliomadused on olulised nii lõikamisel, painutamisel kui keevitamisel. Nende protsesside eest vastutavad inimesed peaksid hea kvaliteedi tagamiseks omadustega kursis olema.

Järgmiseks jõuame võimekuse juurde. Siinkohal mõtleme just masinaparki. Paljudel insenerifirmadel on enda pingid olemas. Kui enda võimalused on kasinad, siis kas peaks osa tootmist väljapoole suunama? Jah. Rõhuasetus on ikkagi toote lõppkvaliteedil. Tootearendus kannatab, kui tootmisvõimalused seavad ahistavad piirangud.

Sellisel juhul kulub liialt auru tootmise võimalikkuse tagamisele. Mida enam sa ise kitsendusi lisad, seda keerulisemaks muutub optimaalse disaini leidmine. Projekteerijad võiksid keskenduda kliendile parima võimaliku teenuse pakkumisele, mitte tootmise täielikult majasisesena hoidmisele.

Viimaks lisame ka CVkeskusest tuntud tähelepanu detailidele. Hoolsate töötajate leidmine võib olla keerukas, kuid igas meeskonnas peaks olema inimesi, kes suudavad märgata ka väiksemaid detaile. See nõuab lisapingutust, mida saab paluda vaid motiveeritud töötajatelt. Hea viis motiveerimiseks on usalduse näitamine. Vastutus ärgitab inimesi hoolsusele.

ISO standardite järgimine on üks ülesandeid, mis nõuab erilist tähelepanu. Hoolsad töötajad on siin vajalikud, sest suudavad selles nõudmiste rägastikus orienteeruda ning neist kinni pidada. Selliste inimeste omamise üle võid heameelt tunda, kui inspektorid ilma kurjustamata lahkuvad.

Kiiruse, maksumuse ja kvaliteedi tasakaalustamine

Üldine arvamus on, et kõigi üheaegne maksimeerimine on võimatu. Kui samaaegselt odavaima, parima kvaliteediga ja kiireima teenuse saamine ongi ehk võimatu, siis sinna lähedale tasub siiski sihtida.

Nagu rääkisime, siis koosneb igaüks neist projektijuhtimise faktoritest omakorda osakestest. Selline lahkamine muudab ülesande haldamise lihtsamaks ning must kast kaob. Tekib selge seos sisendite ja väljundite vahel, kus igal muutusel on oma tagajärg.

Esimese projektijuhtimise alusena tõime välja planeerimise. Esmalt peaks koostama plaani, mis kõiki neid osi ning nende mõjusid arvesse võtab. Kuidas seda aga ellu viia?

 

Võtmeks on suhtlus. See tundub elementaarne inimestele, kes on harjunud vaba infovooga. Samas on palju firmasid, kus asjad nii ei tööta. Iga osakonda nähakse eraldi üksusena ning informatsiooni jagamine tundub vaid segajana, mis töötaja fokusseeritust häirib.

Meie usume, et selline jagamine on edu aluseks. Jah, pole mõtet igaüht kõikide detailidega üle koormata. Samas ei tohi langeda teise äärmusse. Töötajate mutrikestega võrdsustamine on arusaam minevikust.

Kui projektijuht on avatud, on ka teised. Pidev tagasiside aitab juhil vastu võtta otsuseid, mis tagavad sujuva töö ning hilisema tõrgete vältimise.

Kõik projektiga seotud inimesed peaksid olema teadlikud:

  • Kliendi vajadustest
  • Projekti fookusest
  • Projekti edenemisest
  • Tiimi koosseisust
  • Enda ülesannetest

Kuhu sobitume meie?

Fractory eesmärk on edendada suhtlust tootmissektoris. Tahame aidata teil astuda sammukese lähemale kiiruse, maksumuse ja kvaliteedi tasakaalu leidmisele.

Insenerid kasutavad meie tööriista, et kontrollida detailide maksumust projekteerimise faasis. Erinevate lahenduste võrdlemine aitab neil valida sobivaima variandi. Samuti tõuseb teadlikkus, mis võimaldab edaspidi väiksema katsetuste arvuga optimaalse lahenduseni jõuda. Meie automaatne laserlõikuse hinnastamine illustreerib iga muutuse mõju. Mõni väljalõige ei pruugi hinda suurt mõjutada, aga vähendab massi, mis lubab kasutada kergemaid tugistruktuure. Samas võib õhem lehtmaterjal olulist hinnavõitu pakkuda.

Aitame teil protsesse kiirendada. Vahel ei vii meilivahetused kuskile, kuid aeg on kaotatud. Meie süsteem teab, millistel sobilikel tootjatel on teie jaoks ressursse. Kõigil on kiiremaid aegu, mis tähendab, et soovijad jäetakse ootele. Kuid need perioodid ei kattu kõigil. Kui üks tootja on töö alla mattumas, võib teine käed rüpes istuda. Meie viime teid kokku.

Viimaks ei vali me tootjaid suuruse põhjal. Mõni laserpingi omanik võib kõva operaatori toel pakkuda väga head teenust, kuid tema leidmine ei pruugi alati lihtne olla.

Meie tootjaid ühendab miski muu – kvaliteet. Oleme proovinud hulga erinevaid teenusepakkujaid, seega teame, mida otsida. On võimalik leida häid ja oskuslikke tootjaid, kes pakuvad ka mõistlikku hinda. Tarvis on teada, millal nad saadaval on.

Meil on see info olemas, nii et võite oma metallitöödega just Fractory poole pöörduda.

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama