Seeriatootmine Fractory abiga

Seeriatootmine Fractory abiga

Kliendid pöörduvad meie poole hulga erinevate projektide ja nõudmistega. Sealhulgas prototüüpide ja varuosade kui ka seeriatootmisega. Just viimase tõttu pidasime vajalikuks arutleda punktide üle, mis suuremahuliste tellimuste juures kõige olulisemad.

Seeriatootmine püstitab tootmispartneri valikuks üsna kõrged nõudmised. Nende hulka kuuluvad:

 • Tarnekindlus
 • Tarnekiirus
 • Konkurentsivõimeline hind
 • Tootmisvõimekus
 • Lahenduste leidmise oskus
 • Info salastatus

Järgnevalt analüüsime iga punkti olulisust ning viise, kuidas saame aidata nende tagamisega.

Tarnekindlus

Kui mõtled olemasolevate partnerite peale, siis kui tihti tekib ajalisi viivitusi ja hilinemisi? Kui sageli taganetakse esialgsest kokkuleppest?

Mahukate tellimuste puhul on tarnekindlus kõige olulisemaks aspektiks. Firma plaanid ja töökorraldus on vastavuses tootjatega lubadustega. Nendest taganemine või mitte kinni pidamine tekitab seisakud ning ahela ühe osa takerdumise puhul kannatab kogu liini tegevus.

Fractory tootmispartnerite võrgustikku kuulub üle 25 eelnevalt kvalifitseeritud regionaalse tootja, mis võimaldab pakkuda paindlikku projektihaldusteenust. See tähendab, et suudame tõrgete (näiteks laserlõikuspink lakkab töötamast) korral kiiresti reageerida ja töö mujale suunata.

Tarnekindluse probleemid olid eriti selged koroonaviiruse esimese laine ajal. Nägime oma partnerite pealt, et tegelikult sulgesid uksed vaid mõned üksikud. Pigem vähendati jõudlust.

Aga juba selline osaline sulgemine ja töövahetuste tekitamine tõi tööstuses kaasa viibimisi. Aitasime paljudel uutel ja olemasolevatel klientidel oma projektid õigeaegselt töösse saada.

Tarnekiirus

Suurte projektide ajaraamid on üsna pikad, mille tõttu võiks arvata, et nädalane ajavõit ei muuda suurt miskit. Reaalsuses on projekti lõppfaasis, kuhu kuulub nii tootmine kui koostamine, tihtipeale üpris kiire.

Vaid mõne tootmispartneri olemasolul sõltud suuresti sellest, kui palju on neil hetkel tööd laual.

Meil on pidev ülevaade partnerite seisust ning saadame tööd laiali, optimeerides hinnataset ning tarnekiirust vastavalt kliendi nõudmistele.

Konkurentsivõimeline hind

Kui ühe detaili tellimise korral on olulisemal kohal tarnekiirus, sest tegemist on tihti varuosa või defektse detaili asendamisega, siis mahu kasvades ei saa hinnast mööda vaadata.

Konkurentsivõimelise hinna aluseks on turul toimuvaga kursis olemine, mis tähendab hinnastamist mitmelt teenusepakkujalt.

Fractory süsteemis on olemas teave kõikide partnerite hinnatasemete kohta. See hõlmab ka erinevate protsesside hindasid vastavalt materjalile ning paksusele. Infopõhiste otsuste tegemine mõjutab oluliselt projekti kogumaksumust.

Tootmisvõimekus

Laser cutter beam

Kui otsid lahendust ühesuguste detailide seeriatootmiseks, siis on ülesanne üsna sirgjooneline. Leida tuleb 3-4 usaldusväärset partnerit, kellelt hinda küsida.

Samas võib ühe suure masina valmistamine vajada näiteks laser-, plasma- ja torulõikust, metalli painutamist ning CNC freesimist ja treimist.

See tähendab omakorda, et järele tuleb anda kas hinnas või arvestada oluliselt suurema tööajaga.

Esimesel juhul valitakse tootjad, kelle võimekusse kuuluvad kõik eelpool nimetatud töötlusviisid. Turul ei ole selliseid pakkujaid aga üleliia palju. Ja kui need firmad on leitud, siis tuleb arvestada, et konkurentsivõimelist hinda suudavad nad pigem pakkuda mõne töötlusviisi, mitte kõigi puhul. Seega tähendab suur tootmisvõimekus tihtipeale järeleandmist koguhinnas.

Teisel juhul otsitakse välja hulk partnereid, kelle vahel töö ära jaotada – CNC, lehelõikus ja -painutus ning torulõikus võivad kõik minna erinevatele tootjatele. Sellega kaasneb oluline kasv kõnede, e-mailide jm suhtluse näol. Mitme tootjaga suhtlemine kätkeb endas ka olulist administratiivtööd hilisemas faasis, kui detailid juba töösse lähevad või tarvis korraldada transporti.

Meie inseneridel on turu võimekus juba kaardistatud. Andmeid kasutame töö jagamiseks tootjatele, kes suudavad tagada vajalike protsesside kvaliteetsuse ning hinnataseme.

Administratiivse poole pealt jääb teile vaid üks kontakt – meie. Info tellimuse kulgemise kohta on ka platvormil nähtav ning lisaküsimuste lahendamiseks ei ole vaja enam suhelda mitme firmaga samaaegselt. Transpordi korraldamiseks kasutame oma automaatseid süsteeme ning võtame selle täielikult enda kanda.

Lahenduste leidmine

Oleme veendunud, et tootmispartner peaks kasutama praktilisi teadmisi klientide hüvanguks ka konsulteerimise ja nõu andmise näol. Meie kogenud tootmisinsenerid on aastate jooksul töötanud erinevate projektidega, mille hulka kuulub sõjatehnika, väikelaevad, mööbli- ja autotootmine jpm.

Jagame rõõmuga oma teadmisi, et lahendada tehnilisi küsimusi, luua kuluefektiivset disaini (tootmise perspektiivist), valida sobilikku materjali vastavalt kasutusele jne.

Salastatud info

Intellektuaalse omandi kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Teame oma klientidelt lugusid, kuidas joonisepakid on läinud rändama ning lõppenud konkurentide käes.

Seetõttu saadame tootmisfailid välja krüpteeritud kujul. Seega ei tea tootja midagi detailide kasutusest.

Samuti ei pane me jooniseid kõigile tootjatele kättesaadavaks. Nagu eelnevalt mainitud, siis võtame hinna vaid olemasoleva info põhjal. Kui tegemist on 10 mm alumiiniumi lõikamise ja painutamisega, siis on selle töö jaoks mõned sobilikumad kui teised. Ja nemad saavadki oma hinnapakkumise teha.

Platvorm ühekordseteks tellimusteks või suurtootmise partner?

Oleme ehitanud Fractory platvormi visiooniga aidata insenerifirmadel säästa aega ning ressursse. Väikesemahuliste (kuni €5000) tellimuste puhul on seega kogu töö automaatne ning mõlemapoolne ajakulu minimaalne, sest CAD-failide üleslaadimisest tellimuse esitamiseni kulub vaid mõni minut.

Suuremahulised tellimused vajavad hetkel veel meie tootmisinseneride poolset abi. Siiski on protsessid osaliselt automatiseeritud ning laia spektri projektide haldamise kogemus olemas. Seetõttu oleme juba täna võimekas partner ka seeriatootmise jaoks.

Kui soovite abi suuremahuliste tellimustega, siis võtke ühendust meie inseneridega ning leiame üheskoos teie vajadustele sobiva lahenduse.

Praeguse seisuga pakume järgnevaid teenuseid:

 • Laserlõikus
 • Plasmalõikus
 • Gaasilõikus
 • Vesilõikus
 • Torulõikus
 • Gaasilõikus
 • Metalli painutamine
 • CNC töötlus
 • Metalli pindamine
 • Pinnatöötlus
Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama