Tootmise digitaliseerimise võimalused

Tootmise digitaliseerimise võimalused

Tegemist on külalispostitusega, mille autoriks on Maido Janke Eziilist.

Tootmise efektiivsemaks muutmine ja digitaliseerimine on teemad, millest räägitakse pea igas tööstuse teemasid kajastavas väljaandes. Sageli kajastatakse digitaliseerimist kui riikliku tähtsusega teemat, mille abil jõuavad meie majandusnäitajad uutesse kõrgustesse.

Rääkides ainult suurtest eesmärkidest ja visioonist on keeruline leida lähtepunkti, millest saaks üks keskmine tootmisettevõte alustada enda protsesside ümberkujundamist. Millised on esimesed sammud tootmise digitaliseerimise suunas ja millele tasuks sobiva lahenduse valimisel mõelda?

Kuidas läheneda enda tootmise digitaliseerimisele?

Kõige suurem väljakutse tootmise digitaliseerimisel on enda ettevõttele sobiva tarkvara valimine.

Me näeme tihti, kuidas soovitakse leida tarkvara, mis piltlikult öeldes lahendaks ettevõtte jaoks ära kõik maailma probleemid. Selliselt mõeldes muutub tarkvara valimine keeruliseks, sest otsustamise protsessiga on seotud suur hulk inimesi erinevatest osakondadest, kes ei pruugi sellel hetkel veel päris täpselt teada, mida nad vajavad.

Kogemuste põhjal julgeme väita, et sellistel olukordadel on tihti kaks tulemust. Kui jõutakse tarkvara valiku osas otsusele, siis on kulutatud tohutult aega eeltööle, kuid ei olda ikka lõpuni kindel, et tehti parim võimalik valik. Halvemal juhul ei jõutagi üksmeelele või ei leita sobivat tarkvara, mis lahendaks kõik täpselt nii nagu eeltöö käigus kaardistati ning tootmine jätkub väljakujunenud viisil.

Liigu sammhaaval

Kõige edukamaid juurutusi oleme näinud kui klient on samm-sammult võtnud tarkvara kasutusele. Esimese sammuna tuleb kaardistada, mis on täna kõige olulisem probleem ja alustada oma tootmise digitaliseerimist sellest probleemist. Esimese probleemi lahendamise käigus omandatud õppetunnid aitavad teha paremaid valikuid järgmiste sammude planeerimisel.

Kui saad aru, et oled valinud õige tarkvara, siis saad kindlustundega liikuda järgmiste probleemide lahendamise suunas. Juhul kui saad aru, et valituks ei osutunud siiski Sinu jaoks sobivaim tarkvara, siis saad minimaalse ajalise ja rahalise kuluga väljuda ning juba kogenenumana uuesti turul ringi vaadata.

3 suurt valikut tarkvara valimisel

Tootmisettevõtetel on konkreetse tarkvara valimisel suures plaanis kolm võimalust. Esimene neist on võimalus valida mahukas ERP (Enterprise Resource Planning) süsteem, mille all mõeldakse ressursside planeerimise tarkvara. ERP süsteemis on piltlikult öeldes kõik funktsioonid olemas.

Teine võimalus on kasutusele võtta spetsiifiline, natukene kitsam tootmistarkvara ehk MRP II ( Manufacturing Resource Planning) või ka MRP (Material Requirements Planning) süsteemide põhimõtetel toimiv tarkvara.

Kolmandaks on võimalus edasi liikuda mõne raamatupidamissüsteemiga, mis pakub teiste seas tootmise moodulit. Valiku tegemisel tasub arvestada, et igal eeltoodud võimalusel on teatud eripärad, mida silmas pidada.

ERP

ERP on olemuselt ärijuhtimise tarkvara, mille abil saab ettevõte kasutada ühtsesse keskkonda integreeritud infosüsteeme ning automatiseerida ja hallata oma tegevusi. ERP süsteemid kaasavad kõik tootmisettevõtte osakonnad ja funktsioonid reaalajas ühte keskkonda, tänu millele saavad juhid teha otsuseid tervikpildi põhjal.

ERP süsteemid lahendavad üldjuhul tootmisettevõttes paljude erinevate osakondade vajadusi. ERP’i abil hallatakse muuhulgas tegevusi raamatupidamises, personaliosakonnas, tootmises, projektijuhtimises ning tarneahela juhtimises.

ERP süsteemide rakendamine seab suured ootused ettevõtte protsesside tõhustamisele. Selleks, et ERP süsteemi potentsiaali praktikas rakendada on oluline, et ettevõtte protsessid seda toetaksid. Suure tõenäosusega tuleb ettevõttel enda protsessid ERP kasutuselevõtmise põhjalikult üle vaadata, et süsteemi juurutamine kulgeks sujuvalt.

Samuti tuleb arvestada, et igasuguse tarkvara kasutuselevõtt tähendab ka suuremal või vähemal määral oma ettevõtte protsesside kohandamist valitud tarkvaraga. ERP kasutamine eeldab, et ettevõttel on inimressurssi ja aega selleks, et tarkvara töös hoida.

Lai valik integreeritavaid funktsioone muudab ERP süsteemid atraktiivseks suurtele tootmisettevõtetele, kes lisaks tootmisele soovivad ühtses keskkonnas hallata teisi ettevõtte toimimiseks olulisi funktsioone.

MRP II

MRP II on edasiarendus 1970ndatest pärit MRP süsteemist, mis loodi kui materjalivajaduse planeerimise süsteem tootmisettevõtetele. Enamus MRP süsteeme on tarkvarapõhised, kuid neid on võimalik rakendada ka ilma tarkvarata.

MRP süsteem võimaldab tootjal omada ülevaadet olemasolevatest materjalidest ja aitab tagada igal ajahetkel tootmiseks vajaliku materjalide hulga selliselt, et ei tekiks üleliigseid laovarusid.

MRP II põhimõtetel toimiv tarkvara on spetsialiseerunud kitsamale valdkonnale nagu materjalide ja tootmisressursi planeerimine. Finantsjuhtimine ja raamatupidamine jäetakse kõrvale ja liidestatakse nendega, kes on spetsialiseerunud just nimetatud tegevustele. Seega selle asemel, et on sul üks suur mängija väljakul on sul nüüd mitu väikest oma valdkonna spetsialisti, kes teevad omavahel koostööd.

MRP II on levinud valik väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtete seas, kelle jaoks on oluline ühtses süsteemis tootmistellimuste haldamine, planeerimine ja pudelikaelaks oleva operatsiooni sujuva voo tagamine, materjalidest ülevaate saamine, vajaduspõhine ostmine ja laoseisude optimeerimine, reaalse omahinna arvutus ja mitmete teiste probleemide lahendamine.

Raamatupidamistarkvara

Tootmisse digitaliseerimiseks võib kasutada ka raamatupidamistarkvara, millel on välja arendatud või liidestatud tootmisele olulised funktsioonid.

Raamatupidamistarkvara võimaldab lahendada tootmise vaatenurgast olulisi probleeme standardtootmises läbi valemite. Muuhulgas on raamatupidamistarkvara kasutades võimalik valemite abil jälgida ja analüüsida toote omahinda ja tööaega. Murekohaks on hetked kui reaalses elus erineb kasutatava materjali kogus valemis kajastatud kogusest. Sellistes olukordadesl tuleb teha tagantjärele inventuuriga lao mahakanne.

Projektipõhine tootmine eeldab raamatupidamistarkvara kasutajalt suuremat hulka manuaalset tööd, sest nende protsesside kirjeldamine valemitega ei pruugi olla otstarbekas.

Valides enda tootmise probleemide lahendamiseks raamatupidamistarkvara tasub läbi mõelda, millised on Sinu tootmises olulised näitajad, mida soovid jälgida. See muudab läbirääkimised tarkvara pakkujatega kiireks ja mõlemale poolele lihtsaks.

Raamatupidamistarkvara on hea valik neile, kes eelistavad digitaliseerimise teekonda alustada väikeste sammudega.

Hoia fookus kõige olulisemal probleemil

Kui valik enda tootmisele sobivaima tarkvara osas on tehtud on aeg käivitada juurutusprotsess. See on koht, kus tulla tagasi selle probleemi juurde, mis Sinu tootmises on täna kõige olulisem. Kui Sa valisid tarkvaralise lahenduse sellest lähtuvalt, siis on oluline keskenduda just selle probleemi lahendamisele. Tundub loogiline?

Elu on näidanud, et nii nagu tootmisettevõtte igapäevastes tegevustes võib väga lihtsalt ka tarkvara juurutamise algfaasis tekkida idee kiirelt ka mõni teine “pisiasi” korda ajada. Selline algselt väiksena tundunud “pisiasi” võib kasvada oluliselt suuremaks ja tekitada juurde keerukust, mis võib projekti ajakulu julgelt mitmekordistada. Keskendu!

Unista suurelt, alusta väikeselt, tegutse kohe!
Head digitaliseerimist!

Eziil Production Intelligence arendab 2015. aastast MRP II põhimõtetel toimivat tootmistarkvara EZIIL. Meeskond aitab tootmisettevõtetel analüüsida digitaliseerimise vajadusi ning nende põhjal teha õigeid samme tootmise digitaliseerimiseks. Digitaliseerimise protsessi alustatakse ettevõtte vajadustele vastaval levelil ja liigutakse kiiresti ning kuluefektiivselt soovitud tulemusteni.

Eziil’i klientide seas on tootmisettevõtteid puidu, metalli, mööbli, keemia ja elektroonika sektoritest.

Eziili tarkvara võimalustest saad esmase ülevaate vaadates Eziili webinari.

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama